بازدید سرپرست دانشگاه از خوابگاه خودگردان دخترانه گلها

روز سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه، به اتفاق معاونین و مدیران حوزه حراست و امور دانشجویی، شخصا از مکان خوابگاه دخترانه خودگردان گلها، واقع در خیابان هراز آمل، بازدید نمودند.

در پی این بازدید که به منظور بررسی مشکلات فنی و تاسیسات این خوابگاه انجام شد، دکتر رنجبر، سرپرست دانشگاه از کلیه طبقات، اتاق ها و سایر فضا ها بازدید نموده و دستوراتی از جمله رنگ آمیزی فضای خوابگاه، رفع نواقص صندلی ها و مبلمان ها، نسبت تابلوهای فرهنگی و نیز برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی را صادر نمودند.