بازدید سرپرست دانشگاه در سومین روز پر استقبال دانشجویان جدید الورود جهت ثبت نام در دانشگاه شمال

در سومین روز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، روز چهار شنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲، که با استقبال بی نظیر دانشجویان جدید الورود و خانواده های معزز آنها روبرو گردید، دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه و هیات همراه، از حوزه برگزاری ثبت نام واقع در دانشکده فنی و مهندسی، بازدید بعمل آوردند.