بازدید میدانی دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه و هیئت همراه، از “مرکز مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دانشگاه شمال”

دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه و هیئت همراه، روز سه شنبه مورخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، از “مرکز مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دانشگاه شمال” (ویژه کنکوری های ۱۴۰۲) که در سایت کامپیوتر دانشگاه در طبقه دوم ساختمان آمارد در حین برگزاری می باشد، بازدید نموند و از نزدیک با داوطلبان کنکور و خانواده معزز ایشان دیدار نمودند.