همزمان با آغاز امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، ریاست دانشگاه از سالن امتحانات دانشگاه بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، ظهر روز شنبه مورخ ۱۶ دیماه ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، به همراه جمعی از معاونان و مدیران دانشگاهی، همزمان با آغاز امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، از سالن امتحانات دانشگاه و دانشجویان بازدید نمودند.

خاطر نشان می گردد امتحان تمامی رشته – مقاطع دانشگاه، در ساختمان دانشکده فنی و مهندسی، و در سه نوبت صبح ۸:۳۰ ، ظهر ۱۱:۳۰ و عصر ۱۴:۳۰ مطابق برنامه امتحانات مندرج در کارت ورود به جلسه امتحان دانشجویان، برگزار میگردد.