بازدید میدانی ریاست دانشگاه از امور حمل و نقل دانشجویان دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه به اتفاق هیات همراه بعد از نماز ظهر و عصر روز یکشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ از امور حمل و نقل دانشجویان دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

پیرو نارضایتی دانشجویان در خصوص عملکرد اتوبوسها، ریاست دانشگاه، شخصا از ایستگاه اتوبوس دانشگاه بازدید نموده و به استماع سخنان دانشجویان پرداختند. دکتر رنجبر ضمن ارائه راهنمایی های لازم به همکاران این حوزه، دستور فرمودند حوزه معاونت دانشجویی – فرهنگی نسبت به نصب بارکد سامانه ثبت درخواست و پیشنهادات دانشجویان دانشگاه، بر تمامی اتوبوس های دانشگاه اقدام نمایند تا چنانچه دانشجویی نسبت به عملکرد رانندگان و امور حمل و نقل اعتراض داشته باشد، با اسکن این بارکد، درخواست خود را مستقیما به ریاست دانشگاه ارسال نماید.