بازدید میدانی ریاست دانشگاه از محل برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۳

در اولین روز برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲، (شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳) دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه به اتفاق جمعی از معاونین و مدیران ستادی دانشگاه از محل برگزاری امتحانات در دانشکده فنی و مهندسی، بازدید بعمل آورده اند.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها