بازدید میدانی ریاست دانشگاه و هیات همراه، از دانشکده علوم‌ انسانی و اجتماعی و ملاقات حضوری با دانشجویان این دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح امروز، سه شنبه مورخ ۹ آبانماه ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، به همراه معاونین و هیأت رئیسه دانشگاه، پس از بازدید دانشکده علوم‌ ورزشی، از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه بازدید بعمل آوردند و طی ملاقات حضوری با دانشجویان در کلاس درسی آنها، به استماع ایرادات و انتقادات دانشجویان پرداختند. سپس ریاست دانشگاه دستورات مقتضی جهت رفع آن موانع و مشکلات را صادر نمودند.