بازدید میدانی سرپرست دانشگاه از واحد تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده فنی و مهندسی و ملاقات مستقیم با دانشجویان دانشکده و استماع مشکلات آنها

روز یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه، با جمعی از معاونین و مدیران ستادی دانشگاه از واحد تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده فنی و مهندسی بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید دکتر حسین رنجبر ضمن ملاقات مستقیم با دانشجویان دانشکده و استماع مشکلات آنها، بر رفع مشکلات از جمله بروز رسانی سایت دانشگاه و دسترسی سریع و آسان دانشجویان جهت اخذ درس و انتخاب واحد، دستورهای مقتضی را صادر نمودند. همچنین بر نظام پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع و تکریم دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی و سرفصل ها تاکید داشتند.