بازدید میدانی سرپرست دانشگاه شمال از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر حسین رنجبر سرپرست محترم دانشگاه شمال با همراهی معاونین و مسئولان دانشگاهی خویش با حضور در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از امکانات و منابع این دانشکده بازدید کردند.

در این بازدید سرپرست محترم دانشگاه از فضای آموزشی شامل: کلاسهای درسی، سایت کامپیوتر، سالن کنفرانس، آزمایشگاه ها، اتاق مرکز آموزش، اتاقهای اعضای محترم هیات علمی دانشکده دیدن فرمودند و توضیحات لازم در خصوص رعایت قوانین و مقررات دانشکده و دانشگاه را ارائه فرمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، دکتر حسین رنجبر دراین بازدید ضمن بررسی کیفی و کمی امکانات و مزایا و معایب این دانشکده اذعان داشتند مایحتاج لازم ظرف یکماه آینده تهیه و نواقض با همکاری بخش های ذیربط و دانشکده برطرف گردد.