بازدید میدانی سرپرست دانشگاه شمال از دانشکده فنی و مهندسی

روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ،  دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه شمال با همراهی ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی، معاونین و مدیران ستادی دانشگاه در دانشکده فنی و مهندسی حضور یافته و از امکانات و منابع این دانشکده بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، سرپرست محترم دانشگاه ضمن بازدید قسمت های مختلف دانشکده از قبیل: آزمایشگاه های برق، مکانیک، عمران، شیمی، سایت کامپیوتر و کلاسهای درسی دانشکده، به نظرات مسئولین قسمت های مربوطه و ریاست محترم دانشکده در خصوص امکانات و نواقص موجود استماع نموده و رهنمودهای لازم را ارائه فرمودند.