بازه زمانی تعطیلات تابستانی بخش اداری دانشگاه شمال

 

احتراما به استحضار می رساند بخش اداری دانشگاه شمال به جهت تعطیلات تابستانه از تاریخ ۲۰-۵-۱۳۹۷ لغایت ۲۴-۵-۱۳۹۷ تعطیل می‌باشد. ضمنا در طول هفته مذکور تمامی کلاسها دایر خواهد بود.