برنامه های هفته پژوهش دانشگاه شمال

برنامه های هفته پژوهش دانشگاه شمال


اطلاعیه تکمیلی برنامه هفته پژوهش؛
سخنرانی استاد امیر علی آبادیان با عنوان ” نحوه تولید کلید امن مبتنی بر لایه فیزیکی در شبکه های بیسیم” در هفته پژوهش.
تاریخ؛ سه شنبه ٢٨ آذر ماه ساعت ١٠ صبح
مکان؛ سالن همایش دانشکده فنی و مهندس
مخاطبان؛ دانشجویان رشته مهندس برق، مهندسی پزشکی و مهندس کامپیوتر