برگزاری جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با کادر اجرایی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

روز سه شنبه مورخ ۱۲ دیماه ۱۴۰۲، ریاست دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه با کادر اجرایی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، در سالن همایش دانشکده فنی و مهندسی جلسه ای برگزار نمودند.

ابتدا دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه توصیه هایی در خصوص فرهنگ سازی نظم و انضباط، امنیت و سلامت امتحانات، تکریم دانشجویان، تشکیل دبیرخانه برگزاری امتحانات، رعایت صلاح و صرفه دانشگاه سخنانی را ایراد فرمودند و عنوان داشتند: «مهمترین کارکرد دانشگاه در حوزه امتحانات پیشگیری از وقوع تخلفات و تقلب های امتحانی است که اصطلاحاً پیشگیری وضعی می گویند و همان از بین بردن فرصت های انجام تخلفات است که در اولویت می باشد. بعد از آن بخش واکنشیست که شامل معرفی به کمیته انضباطی و متنبه شدن است. و هدف دانشگاه معنای پیشگیری وضعی و کنشی است.» از کادر اجرائی امتحانات درخواست همکاری و کمک نمودند تا در این زمینه نهایت تلاش خویش را انجام دهند.

ایشان امتحانات را خط قرمز و ناموس دانشگاه دانسته و اظهار نمودند: «امتحانات باید با صلابت برگزار شود و این اعتبار دانشگاست و حیثیت عمومی دانشگاه نباید تخدیش شود. همچنین موارد دیگر از خطوط قرمز دانشگاه را بیان داشتند. »

همچنین اظهار نمودند: «مدت زمان پاسخ دهی به سوالات لازم است دقیق رعایت شود و نباید حق دانشجویی ضایع شود.»

ریاست دانشگاه در خصوص نقش اعضای محترم هیات علمی دانشگاه بیان داشتند: «اعضای هیات علمی و مسئولین آموزشی نقش نظارتی فعالی باید داشته باشند. سلامت و صحت امتحانات را ناظرین باید در پایان هر امتحان تایید و پیشنهادات خویش را اعلام فرمایند.»
«تخلفات و تقلبها باید روزانه گزارش شود. زیرا عدم گزارش تخلفات تجاوز به عدالت آموزشیست و حق دانشجویی که تلاش کرده است از بین رفته است.»
«برگ شماری تعداد پاسخنامه های تحویلی به اساتید لازم است رعایت دقیق شود. عزیزان و دوستان تا آنجایی که برایتان میسر است بدگمانی نسبت به دانشجو و همکار نداشته باشید و خداوند ما را با نیت پاک آفریده است.»
در پایان با سرودن اشعاری سخنان خویش را به پایان رساندند.

مردمان را چون قضاوت میکنی  با گمان خود ملامت میکنی
تا ندیدی داستان مردمان داستانهایی مساز از این و آن
بدگمانی! از چه راضی گشته ای؟ حکم صادر کرده، قاضی گشته ای
کس ز احوالات کس آگاه نیست قاضی عادل خدای عالَمیست

دکتر هاشمی کمانگر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ضمن تبریک ولایت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و تایید سخنان ریاست دانشگاه در خصوص رعایت نظم، انضباط و مقررات سالن امتحانات، اظهار داشتند: «کارکرد کلیه حوزه ها و نتیجه دانشگاه، امتحانات است» در ادامه شرح وظایف مسئولیت ها را به اختصار توضیح دادند.

در پایان همکاران دانشگاه با توجه به تجربیات خویش از برگزاری امتحانات گذشته، مشکلات و دغدغه های خویش در این زمینه را با هیات رئیسه دانشگاه مطرح و همفکری نموده اند.