برگزاری آزمون دکتری ۱۴۰۲ در دانشگاه شمال با ۳۱۱ داوطلب در تاریخ ۱۱-۱۲-۱۴۰۱