برگزاری آزمون شبیه سازی کنکور سراسری در دانشگاه شمال برای دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان و بازدید ریاست دانشگاه از محل برگزاری این آزمون

صبح روز شنبه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، آزمون شبیه سازی کنکور سراسری برای دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان شهرستان آمل، در سالن امتحانات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه برگزار گردید.

دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه به اتفاق هیات همراه از محل برگزاری این آزمون و دانش آموزان کوشای شهرستان آمل بازدید نمودند.