برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی (نظام مهندسی)، در دانشگاه شمال

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح و عصر روز پنج شنبه مورخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲، آزمون ورود به حرفه مهندسی (نظام مهندسی)، باحضور سرپرست دانشگاه و دیگر مسئولین دانشگاهی و نمایندگانی از نظام مهندسی و راه و شهرسازی شهرستان آمل، استان مازندران و وزارت مربوطه، در دو حوزه آقایان و خانم ها، در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شمال، در حال برگزاری می باشد.