برگزاری آزمون وکالت و مشاوران خانواده قوه قضاییه در دانشگاه شمال

✅ با عنایت به برگزاری آزمون وکالت و مشاوران خانواده قوه قضاییه در دانشگاه شمال روز جمعه مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ دکتر حسین رنجبر سرپرست محترم دانشگاه و هیات همراه از روند برگزاری آزمون بازدید و از همکاری همکاران دانشگاه در برگزاری این آزمون تقدیر بعمل آوردند.