برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی علوم ورزشی

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی علوم ورزشی ۱۰  آبان ماه  ۱۴۰۱در میان استقبال پرشور دانشجویان در ورودی  دانشکده علوم ورزشی  توسط حوزه معاونت دانشجویی  و فرهنگی و با همکاری ریاست و مدیر گروه محترم دانشکده علوم ورزشی برگزار شد، تعداد ۵ نفر  به عنوان اعضاء شورای مرکزی و ۲ نفر به عنوان اعضاء علی البدل موفق به کسب حداکثر آراء مأخوذه شدند که اسامی آنها به شرح ذیل می باشد.

 

ردیف ناو نام خانوادگی شماره دانشجویی
۱ سبحان اژدری ۹۹۱۲۲۴۰۰۵
۲ علیرضا حسینی ۹۹۱۲۲۴۰۴۲
۳ سیده غزال مرتضوی ۹۹۱۲۲۴۱۰۵
۴ محدثه محمدزاده ۹۹۱۲۲۴۱۰۱
۵ مرضیه یوسفی ۹۹۱۲۲۴۱۳۱
۶ یلدا غلامی ۹۹۱۲۲۴۰۸۱
۷ مهدیه کریمیان کریمی ۴۰۰۱۲۲۴۰۹۷

 

آخرین اخبار و اطلاعیه ها