برگزاری اولین المپیاد علمی دانشگاه شمال

اولین المپیاد علمی دانشگاه شمال در روز چهارشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شود. جهت دریافت کارت ورود به جلسه صبح چهارشنبه ۹ خرداد به دفاتر دانشکده رشته مرتبط مراجعه نمائید.
دانشجویان دانشکده علوم انسانی به دفتر دانشکده علوم انسانی و دانشجویان دانشکده علوم ورزشی به دفتر دانشکده علوم ورزشی و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی به دفتر دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نمایند.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها