اولین المپیاد علمی درون دانشگاهی در تاریخ نهم خرداد ۱۴۰۳ در دانشگاه شمال پس از سه دهه برگزار شد

اولین المپیاد علمی درون دانشگاهی در تاریخ نهم خرداد ۱۴۰۳ در دانشگاه شمال پس از سه دهه برگزار شد. این رویداد علمی یکی از مهمترین برنامه های چشم انداز چهار ساله دانشگاه بوده است.

خدا را شاکریم با همکاری همه کارمندان و اعضای هیات علمی خصوصا معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی این مهم به ثمر نشست.

این المپیاد که به پیشنهاد ریاست دانشگاه به منظور تشویق دانشجویان برای مطالعه و تحقیق در رشته های متنوع در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شمال برگزار شد، شامل رشته های زیر می باشد.

رشته های حقوق، مدیریت و حسابداری از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

رشته های معماری، برق و مهندسی پزشکی از دانشکده فنی و مهندسی

و رشته علوم ورزشی از دانشکده علوم ورزشی

آخرین اخبار و اطلاعیه ها