برگزاری اولین جلسه ریاست دانشگاه با مرکز مشاوره دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، روز یکشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، اولین جلسه ریاست دانشگاه با مرکز مشاوره دانشگاه در حضور معاونت دانشجویی – فرهنگی و مدیر حراست برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید:
– چشم انداز چهارساله مرکز مشاوره در خصوص ایجاد نظام رفتاری دانشجویان توسط این مرکز تدوین گردد.
– مرکز مشاوره دانشگاه شمال در موضوعات روانشناسی، مالی، حقوق تاسیس گردد.
– دلایل افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان به تفکیک گروه، بررسی و توسط مرکز مشاوره به شورای دانشگاه گزارش گردد.
– در پلتفرم اینستاگرام، کانال مشاوره دانشجویان دانشگاه شمال ایجاد و پیگیری شود.