برگزاری اولین دوره مدیریت رفتار سازمانی- اخلاق حرفه ای – برای اعضای هیات علمی دانشگاه شمال

حسب مصوبه شورای دانشگاه و پس از برگزاری موفق دوره های رفتار سازمانی برای کارمندان دانشگاه در چند جلسه، امروز دوشنبه مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ اولین دوره مدیریت رفتار سازمانی- اخلاق حرفه ای – در سالن اجتماعات دانشکده علوم‌ ورزشی، با تدریس اقای محسن علیزاده برای اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد.
دکتر حسین رنجبر سرپرست دانشگاه، در ابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی و تشکر از حضور اعضای محترم، بر احساس مسئولیت پذیری نسبت به سازمان تاکید داشته و فرمودند: «لازم است نسبت به سازمان وفادار باشیم و نظام انگیزشی کمرنگ شده را افزایش دهیم. در میان دانشگاهها رقابت وجود دارد و ما با همکاری و در تعامل هم باید رضایت نسبی که در دانشگاه وجود دارد را با حضور پررنگتر و فعالانه تر اعضای هیات علمی و نظام پاسخ دهی مناسب به ارباب رجوع، به رضایت کامل برسانیم.

سپس اقای دکتر علیزاده از طریق پاورپوینت به ارایه مطالب مربوطه پرداختند.