برگزاری اولین همایش ملی تعالی داوری حقوقی، در گام دوم انقلاب اسلامی، با همکای دانشگاه شمال و کانون داوری حقوقی استان مازندران

اولین همایش ملی تعالی داوری حقوقی، در گام دوم انقلاب اسلامی،

با همکای دانشگاه شمال و کانون داوری حقوقی استان مازندران،

در روز پنج شنبه مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷:۳۰

در سالن همایش بین المللی دانشگاه شمال برگزار می گردد.