برگزاری جلسه ای با مجموعه ورزشی شمال مرعش

در خصوص تسریع روند مرمت و بازسازی استخر مجموعه ورزشی جهت برگزاری کلاسهای آموزشی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه با اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مجموعه ورزشی شمال مرعش، جلسه ای برگزار نمودند. در این جلسه در خصوص تسریع روند مرمت و بازسازی استخر آن مجموعه، به منظور برگزاری کلاسهای آموزشی دانشجویان دانشگاه بحث و بررسی صورت گرفت.