برگزاری جلسه ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده، جهت ارتقا کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی

صبح روز دوشنبه مورخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۲، ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی این دانشکده، جلسه ای جهت ارتقا کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی، در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

نخست دکتر امامقلی زاده، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اساتید به این نکات اشاره داشتند:
۱- ارایه رزومه پژوهشی و گرفتن بازخورد از منابع چندگانه جهت پالایش اساتید.
۲- تشکیل منظم جلسات گروه.
۳- ارتباط مستحکم با انجمن‌های علمی.
۳- برگزاری سخنرانیها.
۴- ارایه به موقع برنامه نیمسال ها.
۵- استفاده از استاد توانمند در برگزاری همایشها.
۶- ارئه تقویم همایشها و سخنرانی ها.
۷-رعایت سقف برنامه درسی واحدها.
۸-زمان پاسخ به آزمون متناسب سازی شود.
۹-در بحث جهش علمی ممکن است با رکود علمی مواجه شویم.
۱۰- در بحث پایان نامه دقت شود موضوعات منجر به حل مشکل شود و جذاب باشد.
۱۱- حضور منظم در دانشگاه توسط اعضای هیات علمی نیز از انتظارات دانشگاه است.
۱۲- ارتقا وضعیت پژوهشی اعضای هیات علمی با عنایت به سیاست های تشویقی پژوهشی.