برگزاری جلسه شورای آموزشی با حضور ریاست دانشگاه، اعضای جلسه و هیات رئیسه

روز دوشنبه مورخ ۸ آبانماه ۱۴۰۲، جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه، اعضای جلسه شورا و هیات رئیسه در اتاق VIP حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

نخست دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، ضمن خوش آمدگویی به اعضای جلسه، بابت انتصاب دکتر محمد نبی پور، به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی گروه حقوق تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق نمودند.

سپس روسای دانشکده ها، در خصوص فرایند جذب رشته های جدید، لیست رشته های مورد تقاضای هر گروه را ارائه نموده و مدیران گروه های آموزشی به ارائه گزارش عملکرد ۱۲۰ روزه خود پرداختند. همچنین ریاست دانشگاه، بر برگزاری دوره های مهارت محور توسط گروه های آموزشی تاکید فرمودند.

در ادامه دستور جلسه به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:

  • بررسی فرآیند جذب رشته جدید
  • بررسی عملکرد ۱۲۰ روزه گروه های آموزشی
  • امکان سنجی برگزاری کلاس های مهارت محور توسط گروههای آموزشی
  • بررسی برگزاری جلسات گروه های آموزشی برای مباحثه در رابطه با جدیدترین موضوعات علمی هر گروه
  • بررسی امکان حذف دروس مازاد بر سرفصل کارنامه های دانشجویان فارغ التحصیل، با توجه به تاکید دانشگاه مازندران
  • بررسی درخواست های دانشجویی
  • تصمیم گیری در مورد رشته های ورودی جدید با پذیرش محدود