برگزاری جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور  ریاست دانشگاه و اعضای شورا در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در اتاق VIP حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.

دستور کار این جلسه، بررسی امکان اخذ امتحان مجدد برای دانشجویان قهرمان ورزشی و درخواستهای دانشجویی بوده است.