برگزاری هفتمین جلسه شورای دانشگاه‌ (دوره جدید) با حضور اعضای جلسه در دفتر ریاست دانشگاه

هفتمین جلسه شورای دانشگاه (دوره جدید) با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، معاونان و روئسای دانشکده ها، مدیر روابط عمومی و مدیر حراست دانشگاه، روز دوشنبه ۱۵ آبانماه ۱۴۰۲ در اتاق ریاست دانشگاه برگزار شد.

نخست دکتر رنجبر، ریاست دانشگاه، مواردی به شرح زیر را یادآور شدند:
– ابلاغ تصمیمات جلسات دانشگاه به زیر بخش‌های مرتبط
– تاسیس یک کمیته بحران با توجه به بارندگی اخیر
– رعایت سلسله مراتب اداری
– توجه به تشکیل مرتب ‌و منظم کلاسها
– بررسی حق پژوهانه اعضای هیات علمی
– نظارت مستقیم و مستمر معاونت دانشجویی بر قیمتها در محیط دانشگاه
– اطلاع رسانی دانشجویان به ویژه در مورد تشکیل نشدن کلاسها
– همسان سازی تصمیمات، به منظور پیشگیری از ناهماهنگی ها، از جمله در زمینه حقوق و مزایا و ایجاد کارگروه برای همین منظور
– کنترل کلاسها و رعایت ساعت ناهار و نماز
– نظارت بر استادان از لحاظ کیفیت تدریس و رعایت وقت کلاس، به منظور رعایت حقوق دانشجو
– سرکشی به حوزه های تحت تصدی بر مبنای مدیریت تحرک مدار
– اقناع دانشجویان بر رعایت عفاف و حجاب
– تاکید بر برپایی کلاسهای مهارت محور

سپس شورا وارد بحث و بررسی دستور کار جلسه به شرح زیر شده است:
۱. بررسی جهت تصویب دستور العمل اجرایی آموزش های مهارت محور
۲. بررسی طرحهای کاندیداهای تصدی مسئولیت مرکز اجرایی تفاهم نامه دبیرخانه یونسکو دانشگاه
۳. پیگیری اقدامات انجام شده هر حوزه در خصوص مصوبات زمان دار جلسات قبلی شورا