برگزاری جلسه فوق العاده شورای دانشگاه، با حضور دکتر نوریان ریاست هیات امناء دانشگاه، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه و سایر اعضای جلسه

جلسه شورای دانشگاه ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲، بصورت فوق العاده با حضور دکتر نوریان ریاست هیات امنای دانشگاه تشکیل شده است.

نخست آقای دکتر نوریان به ارتقای جایگاه دانشگاه شمال اشاره داشتند و سپس اظهار داشتند که باید همه حوزه ها برنامه های خود را ارائه داده و با هم تلفیق نموده و سپس در یک مدت برنامه ریزی شده به جایگاه بالاتری، قرار گیرد تا دانشگاه باید با توجه به شرایط در شهرستان و خطه شمال، عمل نماید.
سپس برخی اعضای شورا نظیر معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی درباره عملکرد و اهدافشان گزارشاتی را ارائه داده و در هریک از این حوزه ها دکتر نوریان نقطه نظرات، توقعات و راهنمایی‌های خود را مطرح کرده اند.