برگزاری جلسه هماهنگی کمیته اجرایی تفاهم نامه کمیسیون ملی یونسکو با اعضای هیات علمی گروه حقوق و با حضور ریاست دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال در تاریخ ۴ آذرماه ۱۴۰۲ جلسه هماهنگی کمیته اجرایی تفاهم نامه کمیسیون ملی یونسکو با اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه و با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، در دفتر ریاست برگزار گردید. پس از اظهارات ریاست دانشگاه، مبنی بر اهمیت اجرایی تفاهم نامه فیمابین کمیسیون ملی یونسکو با دانشگاه شمال و اینکه برای کسب تجارب اجرایی این موضوع، آقای مرتضی رستمی، مدیر اجرایی این تفاهم نامه به تهران اعزام شدند و از نهادهای مجری چنین تفاهم نامه ای بازدید نموده اند، نوبت به ارائه گزارش از سوی آقای مرتضی رستمی رسیده است. و پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر گردید: ضمن دعوت از استادان و وکلای معروف،‌ فردی به عنوان و نشان «والا وکیل» پس از تنظیم شیوه نامه مربوطه، داوری و انتخاب گردد و اعطای نشان با هماهنگی کمیسیون ملی یونسکو و دانشگاه شمال به عمل آید. همچنین از استادان بنامه حقوق جهت برگزاری برخی از دوره های آموزشی دعوت شود، مقرر گردید نخستین کارگاه آموزشی به «قرارداد نویسی» اختصاص یابد.