برگزاری جلسه هیات موسس دانشگاه  شمال، صبح روز یک شنبه مورخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲

جلسه هیات موسس دانشگاه شمال، صبح روز یکشنبه، مورخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲، با حضور اعضای هیات موسس دانشگاه، سرپرست دانشگاه و معاونت اداری و مالی، در سالن VIP حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.