برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضای در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه، با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضای جلسه در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار گردید.

لازم به ذکر است پرونده های دانشجویان کمیسیون موارد خاص، مطابق دستور جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و مطابقت با آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت متبوع، مورد تصویب قرار می گیرد.

در این جلسه درخواست های مقاطع مختلف تحصیلی از جمله بازگشت به تحصیل و اعطاء یک ترم فرصت تحصیلی ارفاقی، اعطاء سنوات تحصیلی اضافی و … بررسی و به تصویب اعضا میرسد.