برگزاری دهمین جلسه شورای دانشگاه

صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳ دیماه ۱۴۰۲ دهمین جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه و اعضای جلسه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

نخست ریاست دانشگاه اظهار داشتند: «اولین موضوع در مورد صلاح و صرفه دانشگاه است. طبق گزارش ها هزینه یکسال اخیر از مرداد ۱۴۰۱ تا مرداد سال ۱۴۰۲ هزینه دانشگاه بیشتر از درآمد شده است. هزینه های جاری افزایش یافته است مثل برق، آب و … ، لذا صرفه جویی رعایت شود. بحث دیگر امتحانات است که همه باید نقش نظارتی داشته باشند. دبیرخانه ای ایجاد شود که در نهایت اعضای هیات علمی نظراتشان را بگویند تا امتحانات با سلامت و صلابت برگزار شود. تقویم پژوهشی ارائه و برنامه هایش اجرا شود. همچنین تقویم فرهنگی و ورزشی نیز اجرایی شود. موضوع بعدی جذب استادان با کیفیت می باشد که مورد توقع دانشجویان هست. پرونده های استادان بررسی شده و تا پالایشی صورت گیرد مسئولیت این امر با روسای دانشکده هاست. ‌لازم است در اینباره شیوه نامه موجود توسط معاون آموزشی اصلاح شود و به تصویب شورای دانشگاه برسد.»
سپس دکتر غلامعلی رودی معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه، گزارشی در مورد برپایی ازدواج دانشجویی، جشنواره غذایی و بازیهای محلی ارائه داده اند.
همچنین دکتر طریقی با عنوان اینکه امروز نخستین جلسه ای است که من در خدمت شما اعضای محترم هستم و سپس اعضاء وارد دستور کار جلسه شدند.