برگزاری دوره مربیگری درجه c فوتبال آسیا در سالن همایش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال

دوره مربیگری درجه c فوتبال آسیا روز دوشنبه مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۲ در سالن همایش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال برگزار گردید.