برگزاری دومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه (دوره جدید)

صبح روز دوشنبه مورخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ دومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه (دوره جدید) در اتاق ریاست دانشگاه با حضور دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه و سایر اعضای جلسه برگزار شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی و حصول نتیجه قرار گرفت:

  1. تشکیل کمیته نظارت و پیشگیری دانشجویی.
  2. تهیه تقویم فرهنگی دانشگاه، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط معاونت دانشجویی- فرهنگی.
  3. تهیه تقویم فوق برنامه و تربیت بدنی دانشگاه، توسط معاونت دانشجویی- فرهنگی.
  4. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی.
  5. برگزاری جشن ازدواج دانشجویی.
  6. برگزاری جشن ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در دانشکده فنی و مهندسی.
  7. تعیین روز تکریم نماز.