برگزاری سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

پس از برگزاری موفقیت آمیز دو دوره از کنفرانس بین المللی فناوری‌های نوین در علوم، دوره سوم این کنفرانس در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ و با بهره گیری از همکاری دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل برگزار خواهد شد.

فناوری‌های نوین در حوزه علوم پایه

 • زیست فناوری
 • زیست شناسی
 • ریاضیات و آمار
 • شیمی
 • فیزیک

فناوری‌های نوین در حوزه سلامت و کشاورزی

 • علوم دامپزشکی
 • علوم پزشکی
 • علوم زیست محیط
 • گیاهان دارویی
 • علوم کشاورزی

فناوری‌های نوین در حوزه مهندسی

 • مهندسی برق
 • مهندسی هوا فضا
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی معماری
 • مهندسی متالوژی و مواد
 • مهندسی عمران و شهرسازی

Modern Technologies of Basic Sciences

 • Biotechnology
 • Biology
 • Mathematics & Statistics
 • Chemestery
 • Physics

Modern Technologies of Health and Agriculture

 • Veterinary Sciences
 • Medical Sciences
 • Environmental Sciences
 • Medicinal Plants
 • Agricultural Sciences

Modern Technologies of Engineering

 • Electrical Engineering
 • Aerospace Engineering
 • Industrial Engineering
 • Computer Engineering
 • Mechanical  Engineering
 • Architecture Engineering
 • Metallurgy Engineering
 • Civil Engineering