برگزاری سیزدهمین جلسه شورای دانشگاه۲۷ فروردین ۱۴۰۳

سیزدهمین جلسه شورای دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ در سالن جلسات ساختمان آمارد برگزار شد.

دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، ابتدا از اعضای حاضر در جلسه سپاسگزاری و سپس به نکات زیر اشاره نمودند: «حضور اعضای هیات علمی باید با رعایت حداقل ساعات حضورشان باشد. لذا از روسای دانشکده ها میخواهیم پیگیری های لازم را انجام دهند. در مورد المپیاد دانشجویی هم تقاضا دارم روسای دانشکده ها اطلاع رسانی بفرمایند. امتحان با مشارکت فعال برگزار شود و جوایزی اهدا گردد. همچنین موضوع برگزاری کلاسهای عملی تربیت بدنی و تاخیر به دلیل تعمیرات اماکن ورزشی باید بررسی شود.»

تشکیل به موقع کلاسها، حضور غیاب استادان، عدم تغییر مکان کلاس ها بدون هماهنگی از سوی برخی از استادان، ضرورت ارائه طرح درس، رعایت مجوز تدریس استادان، بررسی علل مشروط شدن دانشجویان و نیز انصراف برخی از آنان و ضرورت اقامه نماز در دانشگاه نکات دیگری بودند که بیان شده است.

در نهایت با اشاره به رویدادهای مهم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از قبیل جشنواره فرهنگی -ورزشی، همایش حقوق و هوش مصنوعی سخنانشان را به پایان رساندند.