برگزاری شانزدهمین جلسه شورای دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز دوشنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۴۰۳ شانزدهمین جلسه شورای دانشگاه با حضور اعضای جلسه، در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

نخست ریاست دانشگاه پس از تبریک عیدین به ویژه عید غدیرخم بیان داشتند: «از دوستان محترم تقاضا می شود در زمینه دستور کار جلسات شورا تلاش کنند.» سپس با اعلام اینکه بزودی جذب وجوه از دولت، بزودی محقق خواهد شد افزودند: «برگزاری نمایشگاه عمومی کتاب موضوع دیگریست که پیشنهاد می کنم در مهر ماه، دانشکده ها در برپایی نمایشگاه اقدام نمایند. شورای دانشگاه موجودیت واحدی دارد لذا آنچه مهم است نظر شوراست. اگر برخی اعضا مخالفند به این‌ موضوع توجه نمایند.

شورایی بنام شورای راهبردی تولید محتوا و رسانه با دبیری آقای دکتر پژومان ایجاد شده است. الان چون زمان جذب دانشجو است تولید محتوا و نیز ایجاد مرکز مشاوره دانشجویی ضروری است. در مورد ISC و رعایت استانداردهای آن و بروز رسانی پروفایل اعضای هیات علمی از جمله مواردی هستند که مورد تاکید است.» سپس جلسه وارد دستور کار شده است:

-تعیین زمانهای آزاد مدیران دانشگاه و اعضای هیات علمی در ترم تحصیلی
-بررسی امکان تشکیل دفتر جذب دانشجو
-بررسی ساز و کار ارتقا زیرساخت اینترنت دانشگاه
-بررسی و امکان سنجی تصویب پایان نامه ها در شورای پژوهشی و یا شورای تحصیلات تکمیلی
-تعیین اعضای شورای راهبردی تولید محتوا و رسانه
-بررسی ساز و کار محصول محور نمودن پایان نامه¬های دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
-بررسی ساز و کار حمایت مادی دانشگاه از پایان نامه¬های محصول محور
-تعیین راهبرد آموزش فنآور توسط معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فنآوری
-گزارش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از روند کاری گارگروه تضمین کیفیت
-گزارش معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص فعالیت تشکل¬های دانشجویی
-گزارش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از نتایج المپیاد علمی
-ارایه سه پیشنهاد همایش فنآورانه در نیم سال اول تحصلیی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴  توسط روسای دانشکده ها با محوریت معاونت پژوهشی و فنآوری
_ سایر موارد