برگزاری ششمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، ساعت ۸:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳، ششمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری در دفتر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضای برگزار گردید.

شرح دستور کار جلسه:
– بررسی مقاالت واصله در خصوص استفاده از مشوقهای پژوهشی.
– ارائه گزارش در خصوص نحوه برگزاری دوره های MBA و DBA توسط مدیر پژوهشی.
– گزارش کتابهای خریداری شده از نمایشگاه کتاب توسط مدیر پژوهشی.
– گزارش مدیر پژوهشی در خصوص آخرین وضعیت ایجاد مجالت علمی دانشگاه.
– سایر موارد.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها