برگزاری مراسم معارفه مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم معارفه مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه روز سه شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ در سالن VIP دانشگاه برگزار گردید.

دکتر سعید فلاحیان، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، طی حکمی دکتر ابراهیم صادقی را به عنوان مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه منصوب نموده و بر تدوین و بازبینی دستورالعمل های انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی و ارتباط با صنعت، برنامه ریزی جهت انعقاد قرارداد با واحدهای صنعتی جهت تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز آن واحدها، توسعه مرکز آموزش های آزاد، همکاری تنگاتنگ با مرکز رشد و کارآفرینی و همکاری در برگزاری همایش های علمی تاکید نمودند.

در ادامه دکتر هادی پژومان، مدیر روابط عمومی دانشگاه برای دکتر ابراهیم صادقی، در مسولیت جدیدشان آرزوی توفیق نمودند.

گفتنی است؛ در این مراسم معاون پژوهشی و فناوری، برخی از مدیران ستادی دانشگاه و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی و فناوری حضور داشتند.