برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، مراسمی با حضور ریاست و معاونین دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی و مدرسین و دانشجویان محترم برگزار گردید.