برگزاری مصاحبه دانشجویان متقاضی مقطع دکتری در رشته‌ مدیریت ورزشی با حضور ریاست دانشگاه، اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و سایر اعضا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، عصر روز دوشنبه مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳، مصاحبه دانشجویان متقاضی مقطع دکتری در رشته‌ مدیریت ورزشی با حضور ریاست دانشگاه، اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و سایر اعضا تشکیل شد.