استقبال بی نظیر دانشجویان در برگزاری نخستین جلسه دادگاه مجازی (رسیدگی به پرونده قتل)

برگزاری نخستین جلسه دادگاه مجازی در روز دوشنبه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲ با استقبال بی نظیر دانشجویان و با حضور:

دکتر حسین رنجبر : وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
رمضان حسن زاده: رئیس سابق شعبه پنجم دادگاه کیفری ۱ استان مازندران
محمدرضا ذبیح زاده: مستشار سابق شعبه پنجم دادگاه کیفری ۱ استان مازندران
دکتر محمد نبی پور : وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
سیدمهران حجازی: وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

به عنوان مجریان این پرونده در دانشگاه به ایفای نقش پرداختند.

در ابتدا دکتر رنجبر، ریاست دانشگاه، با ابراز خیر مقدم به حضار محترم و سپاسگزاری از تیم مجری، رضایتمندی عمیق خویش را از این رویداد اعلام نموده و ‌بیان داشتند: «امید است که این امر به سنت جاری دانشگاه تبدیل شود»
سپس با دستور ریاست محترم دادگاه و قرائت کیفرخواست، جلسه آغاز شد. این رویداد بیش از یک ساعت ادامه یافته است.

در پایان ریاست دانشگاه، ضمن قدردانی از حاضران و دانشجویان محترم، اعلام نمودند به تمامی دانشجویان حاضر گواهی نامه حضور تقدیم خواهد شد.