برگزاری نشست هم‌اندیشی هیئت رئیسه دانشگاه شمال با اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز دوشنبه مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، نشست هم اندیشی ریاست دانشگاه و سایر اعضای هیات رئیسه، با اعضای هیات علمی دانشگاه، با هدف تعامل و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای رشد و ارتقا کمی و کیفی دانشگاه، در سالن همایش دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.