برگزاری پنجمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه

پنجمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و اعضای جلسه، روز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح، در دفتر معاونت پژوهشی و فناوری برگزار گردید.

در این جلسه پس از سخنرانی ریاست دانشگاه، موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

  • گزارش مدیر پژوهشی در خصوص بند ۲ صورتجلسه شورای پژوهشی مبنی بر گزارش اقدامات در خصوص
    ایجاد مجلات علمی دانشگاه.
  • گزارش اقدامات انجام شده در خصوص دوره های MBA و DBA توسط مدیر ارتباط با صنعت.
  • گزارش نتیجه بررسی فعالیت پژوهشی یکساله اعضاء هیات علمی دانشگاه، جهت مشوق های پژوهشی
    (بند ۱ سومین جلسه شورای پژوهشی)
  • و سایر موارد.