برگزاری چهارمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

چهارمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه، در روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، معاون فرهنگی- دانشجویی و سایر اعضای شورا، در اتاق جلسات ساختمان آمارد، با اولویت بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه، برگزار گردید.

در این جلسه ریاست دانشگاه بر لزوم تشکیل منظم جلسات شورای فرهنگی تاکید نموده و اعمال فرهنگ نماز در دانشکدها و لزوم تشکیل محفل های قرآنی و انس با قرآن در دانشگاه را خواستار شدند. در ادامه دستور کار جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  • ارائه گزارش اردوی راهیان نور
  • چگونگی برگزاری اردوی زیارتی مشهد
  • تشکیل کانون امام رضا (ع) در دانشگاه با هماهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس شهرستان آمل
  • برگزاری یادوراه شهدای دانشجوی شهرستان آمل در دانشگاه
  • دعوت از نخبگان و استادان برجسته جهت تبیین برنامه عفا و حجاب