برگزاری چهارمین جلسه شورای اداری پژوهشی دانشگاه شمال

روز شنبه مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، چهارمین جلسه شورای اداری پژوهشی دانشگاه شمال، با حضور ریاست دانشگاه، معاون، مدیران و کارکنان حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه در دفتر معاونت پژوهشی و فناوری، پیرامون بودجه پژوهشی مصوب، مشوق های پژوهشی و … برگزار گردید.