برگزاری چهارمین جلسه شورای ترفیع اعضای هیأت علمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، چهارمین جلسه شورای ترفیع اعضای هیأت علمی (دوره جدید) با حضور ریاست دانشگاه و اعضای شورا صبح دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.