برگزاری چهارمین جلسه شورای مشورتی دانشگاه، با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضای جلسه

چهارمین جلسه شورای مشورتی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضای جلسه، در روز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ ، با هدف توسعه و ارتقای دانشگاه در سالن VIP حوزه ریاست برگزار گردید.

نخست ریاست دانشگاه به موضوعات مالی و بودجه دانشگاه، ارزیابی تدریس، تشکیل کارگروه تحول آموزشی و ایجاد یک کارگروه نظارتی بر ارکان دانشگاه پرداختند.
سپس شورا وارد رسیدگی به دستور کار جلسه به شرح ذیل شده است.

۱. تحول آموزشی، نظارت و تضمین کیفیت

۲. توسعه و بهبود آموزش های مهارت محور

۳. تحول دیجیتال

۴. بررسی آیین نامه داخلی شورای مشورتی دانشگاه