برگزاری کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شمال

برگزاری کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات، معاونین پارلمانی وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش، دبیرکل ملی یونسکو ایران و میهمانان و مدعوین در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه شمال